Bài tập vẽ biểu đồ tròn Địa Lí (có lời giải).

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí (có câu nói. giải)

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ tròn Địa Lí (có lời giải).

1. Cách vẽ biểu đồ gia dụng tròn

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây đắp hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu với đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì rất cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và theo lần lượt vẽ theo hướng tảo của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu đồ gia dụng nên kiểu như nhau nhằm tiện cho tới việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những lối tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 3600 ứng tỉ lệ thành phần 100% => tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,60 bên trên hình trụ.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không hề thiếu số liệu lên biểu đồ gia dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu đồ gia dụng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ gia dụng.

2. Cách nhận xét biểu đồ tròn

* Một vòng tròn

- Nhận ấn định cơ cấu tổ chức tổng quát mắng lớn số 1.

- So sánh là cái này nhất, nhì, thân phụ,… và cho thấy thêm đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu phen hoặc xoàng nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một số trong những lý giải.

* Hai vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là thân phụ hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc rời trước, nếu như với thân phụ vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau tê liệt mới mẻ đánh giá về nhất, nhì, thân phụ,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như kiểu như nhau thì tao gom chung quy cho những năm một phen thôi (không nhắc nhở lại 2, 3 lần).

- Giải quí về yếu tố.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA,

NĂM 2010 VÀ năm 2016 (Đơn vị: %)

Năm

Lúa sầm uất xuân

Lúa hè thu

Lúa màu

2010

41,2

32,5

26,3

2016

39,6

36,0

24,4

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại cơ cấu tổ chức diện tích S lúa cả năm phân theo gót mùa vụ việt nam, năm 2010 và năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ NƯỚC TA,

NĂM 2010 VÀ 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu đồ gia dụng, rút rời khỏi một số trong những đánh giá sau:

- Tỉ trọng cơ cấu tổ chức diện tích S lúa cả năm phân theo gót mùa vụ việt nam có rất nhiều thay cho thay đổi.

- Giảm tỉ trọng diện tích S vụ lúa sầm uất xuân (giảm 1,6%), lúa mùa (giảm 1,9%) và tăng tỉ trọng diện tích S vụ lúa hè thu (tăng 3,5%).

- Tỉ trọng diện tích S lúa sầm uất xuân lắc tối đa (39,6%), tiếp cho tới là lúa hè thu (36%) và lúa mùa (24,4%).

* Giải thích

- Diện tích lúa hè thu tăng thêm là nhờ vận dụng những phương án tiên tiến và phát triển vô vào nông nghiệp (giống mới mẻ, thâm nám canh, không ngừng mở rộng diện tích S,…).

- Tỉ trọng diện tích S lúa sầm uất xuân và lúa mùa rời chú yếu ớt vì thế diện tích S lúa hè thu tăng thời gian nhanh.

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

37075

24136

4857

8082

2013

52208

24399

11086

16723

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc đang được thao tác làm việc phân theo gót ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức của chính nó theo gót ngành tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2000

100,0

65,1

13,1

21,8

2013

100,0

46,7

21,2

32,1

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

=> r2013 = Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo gót ngành tài chính với sự thay cho thay đổi theo phía rời tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - xây đắp và cty, vô tê liệt tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây đắp tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới mẻ, nền tài chính của việt nam cách tân và phát triển thời gian nhanh nên vẫn dẫn đến được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi hầu hết nhờ thành quả của quy trình chuyển dời cơ cấu tổ chức tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng điểm cty cách tân và phát triển mạnh với một loạt ngành mới mẻ nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu yêu cầu càng ngày càng tăng cho tới tạo ra và cuộc sống nên vẫn thú vị thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM năm 2016 (Đơn vị: %)

Năm

2010

2016

Hàng công nghiệp nặng trĩu và khoáng sản

31,0

46,2

Hàng công nghiệp nhẹ nhõm và đái tay chân nghiệp

46,1

39,9

Hàng nông, lâm, thủy sản

22,9

13,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại cơ cấu tổ chức độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng hoá phản theo gót group mặt hàng của việt nam, năm 2010 và năm 2016?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm xuất khẩu mặt hàng hoá phản theo gót group mặt hàng của việt nam. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHẢN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu đồ gia dụng, rút rời khỏi một số trong những đánh giá sau:

- Tỉ trọng mặt hàng công nghiệp nặng trĩu và tài nguyên lắc lớn số 1 (46,2% - 2016) và với Xu thế tăng (tăng 15,2%).

- Tỉ trọng mặt hàng công nghiệp nhẹ nhõm và đái tay chân nghiệp với Xu thế rời và rời 6,2%).

- Tỉ trọng mặt hàng nông, lâm, thủy sản lắc nhỏ nhất và với Xu thế rời (giảm 9%).

* Giải thích

Hàng công nghiệp nặng trĩu và tài nguyên tăng tỉ trọng là vì việc vận dụng tiến thủ cỗ khoa học tập kỹ năng vô vào khai quật tài nguyên và xuất khẩu tài nguyên (chủ yếu ớt tài nguyên thô nên độ quý hiếm ko cao). Hàng công nghiệp nhẹ nhõm, nông - lâm - thủy rời thuyên giảm tỉ trọng vì thế những dịch chuyển của thị ngôi trường, quan trọng đặc biệt sự hà khắc về nhập vào những sản phẩm tươi tỉnh sinh sống của những quốc gia/khu vực khó tính khó nết.

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

2005

129,1

101,1

24,9

3,1

2015

540,2

396,7

135,2

8,3

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo gót ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sát dụng công thức bên trên, tao tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số

Chia ra

Trồng trọt

Chăn nuôi

Dịch vụ

2005

100,0

78,3

19,3

2,4

2015

100,0

73,5

25,0

1,5

- Tính buôn bán kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

=> r2015 = Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt với tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty rời.

* Giải thích

- Trồng trọt lắc tru thế vì thế yêu cầu rộng lớn về hoa màu cho tới nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang san quan hoài, cty ko thiệt sự cách tân và phát triển mạnh nhằm đáp ứng cho tới trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, hiệu quả của nền tài chính thị ngôi trường,...

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ, NĂM 1960 VÀ 2016

(Đơn vị: %)

Năm

1960

2016

Nông nghiệp

4,0

1,0

Công nghiệp

34,0

19,0

Dịch vụ

62,0

80,0

(Nguồn: Woldbank.org)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện tại tỉ trọng GDP phân theo gót điểm tài chính của Hoa Kì, năm 1960 và năm 2016?

b) Nhận xét tỉ trọng GDP phân theo gót điểm tài chính của Hoa Kì. Giải quí vì thế sao ngành cty của Hoa Kì lắc tỉ trọng đặc biệt cao?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng tròn trĩnh Địa Lí với giải chi tiết

TỈ TRỌNG GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ,

NĂM 1960 VÀ NĂM 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu đồ gia dụng, rút rời khỏi một số trong những đánh giá sau:

- Ngành nông nghiệp lắc tỉ trọng nhỏ nhất (1% - 2016) và với Xu thế rời (giảm 3%).

- Ngành công nghiệp với Xu thế rời tỉ trọng và rời cho tới 15%.

- Ngành cty lắc tỉ trọng tối đa (80% - 2016) và tăng tỉ trọng (tăng 18%).

* Giải thích

- Hoa Kì là 1 vô 3 trung tâm tài chính tiên phong hàng đầu trái đất. Quy tế bào GDP của Hoa Kì rất rộng lớn, nhất là ngành cty, cơ cấu tổ chức GDP của Hoa Kì đầy đủ, tiến bộ và tiến thủ cỗ hướng tới tỉ rời tối nhiều tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp.

- Kinh tế Hoa Kì đặc biệt cách tân và phát triển, nhất là những ngành cty (ngân mặt hàng, thương nghiệp, phượt,…), sự cách tân và phát triển mạnh mẽ của ngành cty tạo nên quy tế bào ngành cty rất rộng lớn và tỉ trọng luôn luôn tại mức cao (trên 80%).

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm trước (Đơn vị: Nghìn người)

Năm

Tổng số

Nông - lâm - ngư - nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

2005

42530,0

24369,7

7740,5

10419,8

2014

52774,5

24434,6

11293,7

17046,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc phân theo gót điểm tài chính ở việt nam, năm 2005 và năm 2014?

Xem thêm: Cách vẽ chân mày phẩy sợi đẹp TỰ NHIÊN cho người mới

b) Nhận xét và lý giải sự thay cho thay đổi quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc phân theo gót điểm tài chính ở việt nam, năm 2005 và năm 2014?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2000 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn người)

Năm

2000

2005

2009

2016

Thành thị

18 725

22 332

25 585

30 035

Nông thôn

58 906

60 060

40 440

60 694

Tổng số

77 631

82 392

86 025

90 729

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh thân thiện trở nên thị và vùng quê của việt nam, năm 2000 và năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh thân thiện trở nên thị và vùng quê của việt nam, tiến độ 2000 - 2016?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

SỐ LƯỢNG BÒ CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: Nghìn con)

Vùng \ Năm

2005

2010

2014

2016

Trung du và miền núi Bắc Bộ

899,8

1057,7

946,4

926,7

Tây Nguyên

616,9

716,9

689,0

673,7

Cả nước

5504,7

5808,3

5234,3

5496,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng quí thống nhất thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức con số trườn của Trung du và miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên, năm 2005 và năm 2016?

b) Nhận xét con số trườn thân thiện Trung du và miền núi Bắc Sở và Tây Nguyên, tiến độ 2005 - năm 2016. Giải quí tại vì sao trườn được nuôi nhiều ở nhị vùng trên?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 1990 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Năm

1990

1995

1998

2010

2016

Nông - lâm - ngư nghiệp

38,7

27,2

25,8

21

18,4

Công nghiệp - xây dựng

22,7

28,8

32,5

41

38,3

Dịch vụ

38,6

44

41,7

38

43,3

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót điểm tài chính của việt nam, năm 1990 và năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải sự chuyển dời cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót điểm tài chính của việt nam tiến độ 1990 - 2016?

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ VÀ NHẬT BẢN, NĂM năm 2016

(Đơn vị: Tỉ USD)

Nước

Tổng số

GDP phân the điểm kinh tế

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Hoa Kì

17393,1

838,9

3470,6

13083,6

Nhật Bản

4596,2

92,1

1224,1

3280,0

(Nguồn: Woldbank.org)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót điểm tài chính của Hoa Kì và Nhật Bản năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải sự cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót điểm tài chính của Hoa Kì và Nhật Bản năm 2016?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC, NĂM 2005 VÀ NĂM năm 2016 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

Toàn thế giới

Hoa Kì

Châu Âu

Châu Á

Châu Phi

2005

40 887,8

11 667,8

14 146,7

10 092,9

790,3

2016

76 858,2

17 419,0

21 785,9

25 223,7

2 066,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức GDP của Hoa Kì và một số trong những lục địa, năm 2005 và năm 2016?

b) Nhận xét GDP của Hoa Kì và một số trong những lục địa năm 2005 và năm 2016?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH RỪNG BỊ CHÁY PHÂN THEO VÙNG Tại NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2016

(Đơn vị: ha)

Vùng

2010

2016

Trung du và miền núi Bắc Bộ

2418,4

159,9

Đồng bởi vì sông Hồng

28,8

72,6

Bắc Trung Bộ

795,2

14,1

Duyên hải Nam Trung Bộ

3880,0

45,8

Tây Nguyên

238,4

196,5

Đông Nam Bộ

24,6

3,8

Đồng bởi vì sông Cửu Long

849,5

2,3

Cả nước

4734,9

495,0

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức diện tích S rừng bị cháy phân theo gót vùng ở việt nam, năm 2010 và năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải diện tích S rừng bị cháy phân theo gót vùng ở việt nam, năm 2010 và năm 2016?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHÓM NƯỚC, NĂM năm 2016

(Đơn vị: %)

Nhóm nước \ Ngành

Nông - lâm - ngư nghiệp

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

Các nước thu nhập thấp

25

25

50

Các nước thu nhập trung bình

10

35

55

Các nước thu nhập cao

1

24

75

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót ngành tài chính của những group nước, năm 2016?

b) Nhận xét và lý giải cơ cấu tổ chức GDP phân theo gót ngành tài chính của những group nước, năm 2016?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 1995 - năm trước (Đơn vị: Triệu USD)

Khu vực

1995

2000

2005

2010

2014

Kinh tế vô nước

7672,4

13893,4

33084,3

42277,2

49047,3

Khu vực với vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

6810,3

18553,7

39152,4

72252,0

101179,8

Tổng số

14482,7

32447,1

72236,7

114529,2

150217,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa phân theo gót điểm tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2014?

b) Nhận xét và lý giải sự chuyển dời cơ cấu tổ chức độ quý hiếm xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa phân theo gót điểm tài chính ở việt nam, tiến độ 1995 - 2014?

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn người)

Năm

Tổng số

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế ngoài Nhà nước

Khu vực với vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

2005

42.775

4.967

36.695

1.113

2008

46.461

5.059

39.707

1.695

2011

50.352

5.250

43.401

1.701

2013

52.208

5.330

45.092

1.786

2015

52.840

5.186

45.451

2.204

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ gia dụng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức làm việc kể từ 15 tuổi tác trở lên trên đang được thao tác làm việc phân theo gót bộ phận tài chính ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải sự chuyển dời cơ cấu tổ chức làm việc kể từ 15 tuổi tác trở lên trên đang được thao tác làm việc phân theo gót bộ phận tài chính ở việt nam, tiến độ 2005 - 2015?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí đặc biệt hoặc khác:

 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng cột Địa Lí (có câu nói. giải)
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng lối Địa Lí (có câu nói. giải)
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng miền Địa Lí (có câu nói. giải)
 • Bài tập luyện vẽ biểu đồ gia dụng phối hợp Địa Lí (có câu nói. giải)
 • Bài tập luyện phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí với câu nói. giải
 • Bài tập luyện về Atlat Địa lí VN (có câu nói. giải)

Đã với câu nói. giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo gót cấu tạo rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới mẻ khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.