Bé 5 tháng tuổi

be 5 thang tuoi

Tháng thứ 5 bé biết cách thể hiện khả năng ngôn ngữ đến biểu lộ tình cảm so nhiều hơn. Bé lẫy rất thành thạo, đó là bước khỏi đầu để bé có thể ngồi được và ngồi vững.