TOP 40 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 (có đáp án 2024): Máy tăng âm

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 18: Máy tăng âm với đáp án không hề thiếu những cường độ canh ty những em ôn trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm

Bạn đang xem: TOP 40 câu Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 (có đáp án 2024): Máy tăng âm

Câu 1. Máy tăng âm là tranh bị khuếch tán tín hiệu:

A. Âm thanh

B. Hình ảnh

C. Âm thanh và hình ảnh

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Giải thích: Máy tăng âm là tranh bị khuếch tán tín hiệu tiếng động.

Câu 2. Có bao nhiêu địa thế căn cứ nhằm phân loại máy tăng âm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Có 3 địa thế căn cứ nhằm phân loại máy tăng âm là: theo gót unique, theo gót năng suất, theo gót linh phụ kiện.

Câu 3. Người tớ phân loại máy tăng âm địa thế căn cứ vào?

A. Chất lượng

B. Công suất

C. Linh kiện

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Có 3 địa thế căn cứ nhằm phân loại máy tăng âm là: theo gót unique, theo gót năng suất, theo gót linh phụ kiện.

Câu 4. Theo unique, máy tăng âm phân thực hiện bao nhiêu loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: B

Giải thích: Theo unique, máy tăng âm có: máy tăng âm thường thì và máy tăng âm rất chất lượng.

Câu 5. Theo unique, bao nhiêu tăng âm phân thực hiện bao nhiêu loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C

Giải thích: Theo unique, máy tăng âm có: máy tăng âm năng suất rộng lớn, máy tăng âm năng suất nhỏ, máy tăng âm năng suất một vừa hai phải.

Câu 6. Máy tăng âm này tại đây được phân loại theo gót hóa học lượng?

A. Máy tăng âm unique cao

B. Máy tăg âm unique thấp

C. Cả A và B đều đúng

D. Máy tăng âm năng suất nhỏ

Đáp án: C

Giải thích: Máy tăng âm năng suất nhỏ được phân loại theo gót năng suất.

Câu 7. Máy tăng âm này tại đây được phân loại theo gót công suất?

A. Máy tăng âm thông thường

B. Máy tăng âm unique cao

C. Máy tăng âm năng suất nhỏ

D. Máy tăng âm sử dụng IC

Đáp án: C

Giải thích: Máy tăng âm thường thì và rất chất lượng phân loại theo gót unique, máy tăng âm sử dụng IC phân loại theo gót linh phụ kiện.

Câu 8. Máy tăng âm này tại đây phân loại theo gót linh kiện?

A. Máy tăng âm thông thường

B. Máy tăng âm unique cao

C. Máy tăng âm năng suất nhỏ

D. Máy tăng âm sử dụng IC

Đáp án: D

Giải thích: Máy tăng âm thường thì và rất chất lượng phân loại theo gót unique, máy tăng âm năng suất nhỏ phân loại theo gót năng suất.

Câu 9. Sơ thiết bị khối máy tăng âm với bao nhiêu khối chính?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án: A

Giải thích: Sơ thiết bị khối máy tăng âm với những khối: mạch vô, mạch chi phí khuếch tán, mạch âm sắc, mạch khuếch tán trung gian dối, mạch khuếch tán năng suất, mối cung cấp nuôi.

Câu 10. Khối trước tiên của sản phẩm tăng âm là:

A. Mạch vào

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch tán trung gian

Đáp án: A

Giải thích:

+ Khối 1: mạch vào

+ Khối 2: Mạch chi phí khuếch đại

+ Khối 3: Mạch âm sắc

+ Khối 4: Mạch khuếch tán trung gian

Câu 11. Khối loại nhì của sản phẩm tăng âm là:

A. Mạch vào

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch tán trung gian

Đáp án: B

Giải thích:

+ Khối 1: mạch vào

+ Khối 2: Mạch chi phí khuếch đại

+ Khối 3: Mạch âm sắc

+ Khối 4: Mạch khuếch tán trung gian

Câu 12. Khối loại tía của sản phẩm tăng âm là:

A. Mạch vào

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch tán trung gian

Đáp án: C

Giải thích:

+ Khối 1: mạch vào

+ Khối 2: Mạch chi phí khuếch đại

+ Khối 3: Mạch âm sắc

+ Khối 4: Mạch khuếch tán trung gian

Câu 13. Khối loại tư của sản phẩm tăng âm là:

A. Mạch vào

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch tán trung gian

Đáp án: D

Giải thích:

+ Khối 1: mạch vào

+ Khối 2: Mạch chi phí khuếch đại

+ Khối 3: Mạch âm sắc

Xem thêm: Bạn nên thay băng vệ sinh mấy tiếng một lần để vùng kín luôn sạch sẽ?

+ Khối 4: Mạch khuếch tán trung gian

Câu 14. Nhiện vụ của khối mối cung cấp nuôi là:

A. Cung cung cấp năng lượng điện mang lại toàn cỗ máy tăng âm

B. thay đổi chừng trầm bổng của âm thanh

C. Khuếch đại năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa

D. Khuếch đại tín hiệu cho tới một trị số nhất định

Đáp án: A

Giải thích:

Đáp án B: thay đổi chừng trầm bổng của tiếng động là trọng trách của khối mạch âm sắc

Đáp án C: Khuếch đại năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa là trọng trách của khối mạch khuếch tán năng suất.

Đáp án D: Khuếch đại tín hiệu cho tới một trị số chắc chắn là trọng trách của khối mạch chi phí khuếch tán.

Câu 15. Nhiện vụ của khối mạch âm sắc là:

A. Cung cung cấp năng lượng điện mang lại toàn cỗ máy tăng âm

B. thay đổi chừng trầm bổng của âm thanh

C. Khuếch đại năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa

D. Khuếch đại tín hiệu cho tới một trị số nhất định

Đáp án: B

Giải thích:

Đáp án A: Cung cung cấp năng lượng điện mang lại toàn cỗ máy tăng âm là trọng trách của khối mối cung cấp nuôi.

Đáp án C: Khuếch đại năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa là trọng trách của khối mạch khuếch tán năng suất.

Đáp án D: Khuếch đại tín hiệu cho tới một trị số chắc chắn là trọng trách của khối mạch chi phí khuếch tán.

Câu 16. Khối này của sản phẩm tăng âm tiến hành trọng trách khuếch tán năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa?

A. Khối mạch khuếch tán công suất

B. Khối mạch chi phí khuếch tán.

C. Khối mạch âm sắc.

D. Khối mạch khuếch tán trung gian dối.

Đáp án: A

Giải thích:

- Khối mạch khuếch tán công suất: Có trọng trách khuếch tán năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa.

- Khối mạch chi phí khuếch đại: khuếch tán tín hiệu âm tần cho tới trị số nhất định

- Khối mạch âm sắc: kiểm soát và điều chỉnh chừng trầm bổng của âm thanh

- Khối mạch khuếch tán trung gian: khuếch tán tiếp nhằm đầy đủ năng suất kích mang lại tầng năng suất.

Câu 17. Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán năng suất ở máy tăng âm là:

A. Tín hiệu âm tần.

B. Tín hiệu cao tần.

C. Tín hiệu trung tần.

D. Tín hiệu nước ngoài sai.

Đáp án: A

Giải thích: Khối mạch khuếch tán công suất: Có trọng trách khuếch tán năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm phân phát đi ra loa nên tín hiệu vô và đi ra đều là âm tần.

Câu 18: Khối này hỗ trợ năng lượng điện mang lại toàn cỗ máy tăng âm

A. Mạch vào

B. Mạch khuếch tán công suất

C. Nguồn nuôi

D. Loa

Đáp án: C

Câu 19: Khối này kiểm soát và điều chỉnh chừng trầm bổng của âm thanh

A. Mạch vào

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch âm sắc

D. Mạch khuếch tán trung gian

Đáp án: C

Câu 20: Tín hiệu âm tần được lấy từ:

A. Micro

B. Đĩa hát

C. Băng casset

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 21: Cường chừng tiếng động bởi khối này quyết đinh

A. Mạch âm sắc

B. Mạch chi phí khuếch đại

C. Mạch khuếch tán trung gian

D. Mạch khuếch tán công suất

Đáp án: D

Câu 22: Các mạch chi phí khuếch tán, khuếch tán trung gian dối, khuếch tán năng suất kiểu như nhau về tính năng là:

A. Khuếch đại tín hiệu

B. Cung cung cấp năng lượng điện mang lại toàn cỗ máy

C. Tiếp nhận tín hiệu âm tần kể từ micro, đĩa hát,...

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: A

Giải thích: Vì mối cung cấp nuôi hỗ trợ năng lượng điện, mạch vô tiêu thụ tín hiệu kể từ micro, đĩa hát,...

Câu 23: Máy tăng âm:

A. Là tranh bị khuếch tán tín hiệu tiếng động.

B. Là tranh bị khuếch tán tín hiệu hình hình ảnh.

C. Là tranh bị khuếch tán tín hiệu tiếng động và hình hình ảnh.

D. Cả 3 đáp án đều sai.

Đáp án: A

Câu 24: Dựa vô đâu nhằm phân loại máy tăng âm

A. Dựa vô unique máy tăng âm.

B. Dựa vô năng suất máy tăng âm

C. Dựa vô linh phụ kiện máy tăng âm

D. Cả 3 đáp án đều chính.

Đáp án: D

Câu 25: Để tiếng động phân phát đi ra cho những người nghe vô phạm vi rộng lớn, người tớ phải:

A. Khuếch đại âm thanh

B. Khuếch đại hình ảnh

C. Khuếch đại tiếng động và hình ảnh

D. Đáp án khác

Đáp án: A

Câu 26: Sơ thiết bị khối máy tăng âm gồm:

A. 5 khối

B. 6 khối

C. 7 khối

D. 8 khối

Đáp án: C

Câu 27: Trong những khối sau, khối này ko nằm trong sơ thiết bị khối máy tăng âm:

A. Mạch vào

B. Mạch ra

C. Mạch chi phí khuếch đại

D. Mạch khuếch tán công suất

Đáp án: B

Giải thích: Không với mạch ra

Các thắc mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 19: Máy thu thanh với đáp án

Trắc nghiệm Bài 20: Máy thu hình với đáp án

Xem thêm: 4 cách vẽ chân mày đẹp tự nhiên dành cho mọi gương mặt

Trắc nghiệm Bài 22: Hệ thống năng lượng điện Quốc Gia với đáp án

Trắc nghiệm Bài 23: Mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn với đáp án

Trắc nghiệm Bài 25: Máy năng lượng điện xoay chiều tía trộn, máy biến hóa áp tía trộn với đáp án

BÀI VIẾT NỔI BẬT