Trẻ 17 tháng tuổi

tre 17 thang tuoi

Tháng thứ 17 là tháng đánh dấu bước ngoặt mới trong suốt quá trình phát triển của trẻ. Khả năng vận động của trẻ đã thành thục hơn nhiều so với trước kia. Khả năng tư duy của trẻ cũng tiến triển rõ rệt.

  • Sự phát triển của trẻ 17 tháng tuổi

    Thứ 3 07/01/2014 Thước phát triển Cho bé

    Tháng thứ 17 là tháng đánh dấu bước ngoặt mới trong suốt quá trình phát triển của trẻ. Do đó cần phải đặc biệt quan tâm tới sự phát triển trong thời gian này cũng như chế độ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ.