Bài 2. Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng? A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công. B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực. C. Các máy

Bài 2. Phát biểu nào là tiếp sau đây về máy cơ giản dị là đúng? A. Các máy cơ giản dị ko mang đến lợi về công. B. Các máy cơ giản dị chỉ mang đến lợi về lực. C. Các máy cơ giản dị luôn luôn bị thiệt về lối đi. D. Các máy cơ giản dị mang đến lợi về cả lực và lối đi. Bài3. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là đích thị với ấn định luật về công? A. Các máy cơ giản dị đều mang đến lợi về công. B. Không một máy cơ giản dị nào là mang đến lợi về công, tuy nhiên chỉ lợi về lực và lợi về lối đi. C. Không một máy cơ giản dị nào là mang đến tao lợi về công, được lợi từng nào chuyến về lực thì thiệt từng ấy chuyến về lối đi và ngược lại. D. Các máy cơ giản dị đều lợi về công, nhập bại liệt lợi cả về lực láo nháo cả lối đi. Bài 4. Có bao nhiêu loại máy cơ giản dị thông thường gặp? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Bài 5. Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là sai? A. Ròng rọc cố định và thắt chặt chỉ mất thuộc tính thay đổi vị trí hướng của lực và mang đến tao lợi về công. B. Ròng rọc động mang đến tao lợi nhì chuyến về lực, thiệt nhì chuyến về lối đi, ko mang đến tao lợi về công. C. Mặt phẳng phiu nghiêng mang đến tao lợi về lực, thiệt về lối đi, ko mang đến tao lợi về công. D. Đòn bẩy mang đến tao lợi về lực, thiệt về lối đi hoặc ngược lại, ko mang đến tao lợi về công. Bài 6. Kéo đều nhì thùng mặt hàng, từng thùng nặng nề 500 N lên sàn xe hơi cơ hội mặt mày khu đất tự tấm ván bịa đặt nghiêng (ma sát ko xứng đáng kể). Kéo thùng loại nhất sử dụng tấm ván 4m, kéo thùng loại nhì sử dụng tấm ván 2 m. So sánh nào là tại đây đúng vào lúc nói tới công tiến hành nhập nhì ngôi trường hợp? A. Trường ăn ý loại nhất công của lực kéo nhỏ rộng lớn và nhỏ rộng lớn nhì chuyến. B. Trong cả nhì tình huống công của lực kéo đều nhau. C. Trường ăn ý loại nhất công của lực kéo to hơn và to hơn 4 chuyến. D. Trường ăn ý thứhai công của lực kéo nhỏ rộng lớn và nhỏ rộng lớn 4 chuyến. Bài 7. Để fake vật đem trọng lượng P.. = 500 N lên rất cao tự ròng rã rọc động cần kéo chạc lên đường một quãng 8 m. Lực kéo, chừng cao fake vật lên và công nâng vật lên là bao nhiêu? A. F = 210 N, h = 8 m, A = 1680 J B. F = 420 N, h = 4 m, A = 2000 J C. F = 210 N, h = 4 m, A = 16800 J D. F = 250 N, h = 4 m, A = 2000 J

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và quyền sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với nước ta. Cùng với sự phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn về môi trường, cần phải giải quyết triệt để để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.