Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật

các Định nghĩa, đặc điểm, tín hiệu nhận ra của hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Bạn đang xem: Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác sở hữu tư góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành.

ABCDlà hình chữ nhật \[\Leftrightarrow \]ABCD là tứ giác có

 

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành và cũng là 1 trong những hình thang cân nặng.

2. Tính hóa học hình chữ nhật

a) Hình chữ nhật là sở hữu toàn bộ những đặc điểm của hình bình hành và hình thang cân nặng.

Xem thêm: Vé máy bay TP. Hồ Chí Minh Thanh Hóa giá rẻ | Trip.com

b) Định lí:Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau và rời nhau bên trên trung điểm từng đàng.

3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

a) Tứ giác sở hữu phụ vương góc vuông là hình chữ nhật.

b) Hình thang cân nặng sở hữu một góc vuông là hình chữ nhật.

c) Hình bình hành sở hữu một góc vuông là hình chữ nhật.

d) Hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình chữ nhật.

Xem thêm: Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

4. sít dụng nhập tam giác

a) Trong tam giác vuông đàng trung tuyến ứng với cạnh huyền vị nửa cạnh huyền . Một cạnh vị nửa cạnh ấy thì tam giác này là tam giác vuông.

b) Nếu một tam giác sở hữu đàng trung tuyến ứng với cùng một cạnh vị nửa cạnh ấy thì tam giác này là tam giác vuông

Bài viết lách khêu ý: