Trọng tâm tam giác và sự chia đều diện tích

1. Trọng tâm của tam giác là gì? Đường trung tuyến là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của cạnh đối lập. Ba đàng trung tuyến của...

1. Trọng tâm của tam giác là gì?

Đường trung tuyến là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của cạnh đối lập.

Bạn đang xem: Trọng tâm tam giác và sự chia đều diện tích

Ba đàng trung tuyến của một tam giác đồng quy bên trên một điểm, điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác đó.

2. Trọng tâm và sự chia đều cả hai bên diện tích

Ta với những đặc điểm sau:

Tam giác ABC với những trung tuyến AM, BN, CP và trọng tâm G

1) Trong một tam giác, từng đàng trung tuyến tiếp tục phân tách tam giác cơ trở thành nhị tam giác với diện tích S đều bằng nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Download Zalo Cho Laptop Và Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân

Với hình vẽ bên trên, 2 tam giác ABM và ACM với diện tích S đều bằng nhau.

2) Trong một tam giác, tía trung tuyến phân tách tam giác cơ trở thành 6 tam giác với diện tích S đều bằng nhau.

Với hình vẽ bên trên, 6 tam giác AGN,  AGP, BGP, BGM, CGM, CGN với diện tích S đều bằng nhau.

Xem thêm: Thể nào là cổ phiếu chờ về? Cổ phiếu chờ về có bán được không? - Vietcap

3) Nối 3 đỉnh của một tam giác với trọng tâm của chính nó thì tớ được 3 tam giác nhỏ với diện tích S vì chưng nhau.

Với hình vẽ bên trên, 3 tam giác AGB, BGC, CGA với nằm trong diện tích S.

Người đăng: MiR Math.