Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều cạnh $a$ với $AD = 2a$, biết rằng $SA \bot \left( {ABCD} \right?

Cho hình chóp $S.ABCD$ sở hữu lòng $ABCD$ là nửa lục giác đều cạnh $a$ với $AD = 2a$, hiểu được $SA \bot \left( {ABCD} \right?

Bạn đang xem: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều cạnh $a$ với $AD = 2a$, biết rằng $SA \bot \left( {ABCD} \right?

Cho hình chóp \(S.ABCD\) sở hữu lòng \(ABCD\) là nửa lục giác đều cạnh \(a\) với \(AD = 2a\), hiểu được \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\) và mặt mũi phẳng lì \(\left( {SCD} \right)\) tạo nên với lòng một góc \({45^0}\). Cosin góc thân thuộc 2 mặt mũi phẳng lì \(\left( {SCD} \right)\) và \(\left( {SBC} \right)\) là:

A. \(\dfrac{{\sqrt {15} }}{5}.\)

B. \(\dfrac{{\sqrt {15} }}{{10}}.\)

C. \(\dfrac{{\sqrt {10} }}{{10}}.\)

D. \(\dfrac{{\sqrt {10} }}{5}.\)

Đáp án D

3000 Bài tập luyện nâng lên - Luyện đua Đại Học môn Toán 250.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Cấp Tốc Toán học tập lớp 12 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng buột tay Toán 277.000đ 123.000đ
50 Đề minh hoạ Toán 2024 200.000đ 159.000đ

Xem thêm: TOP NHỮNG MÓN QUÀ NÊN MUA KHI ĐI DU LỊCH HÀN QUỐC

Tổng ôn Cấp Tốc Toán học tập lớp 12

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 tập luyện 1 200.000đ 149.000đ