Bài 24: Thực hành nối tải ba pha hình sao và hình tam giác - Lý thuyết

1. Chuẩn bị

1.1. Dụng cụ, vật tư (cho một group học tập sinh)

 

 • Cầu dao tía trộn 30A

 • 6 đèn điện sợi nhen 10W – 220V 

 • Các cọc nối dây

 • Các chão nối

 • Đồng hồ nước đo năng lượng điện áp chão ( Vôn kế)

 • Đồng hồ nước đo năng lượng điện áp trộn ( Vôn kế)

 • Ampe kế tiếp xoay chiều

 • Đồng hồ nước đo vạn năng

 

1.2. Những kỹ năng liên quan

 • Cách nối vận chuyển tía trộn hình sao và hình tam giác

 • Các mối quan hệ thân mật đại lượng chão và trộn của mạch năng lượng điện tía pha

2. Nội dung và tiến độ thực hành 

Bước 1: Tìm hiểu những công cụ đo.

 • Tìm hiểu những công cụ đo: Am pe kế tiếp,vôn kế tiếp.

Bước 2: Quan sát và thăm dò hiểu bảng thực hành thực tế.

 • Quan sát cơ hội sắp xếp những vận chuyển bên trên bảng thực hành thực tế.

Bước 3: Nối vận chuyển trở nên hình tam giác.

 • Thực hành nối vận chuyển một trộn bao gồm nhị đèn điện vướng tiếp nối nhau.

 • Thực hành nối vận chuyển tía trộn trở nên hình tam giác và lý giải cơ hội nối vẫn thực hiện

Bước 4: Nối vận chuyển trở nên hình sao đem chão trung tính.

 • Thực hiện tại nối vận chuyển một trộn bao gồm nhị đèn điện mác tuy vậy tuy vậy.

 • Thực hiện tại nối vận chuyển tía trộn trở nên hình sao đem chão trung tính và lý giải cơ hội nối

3. Nối vận chuyển hình sao đem chão trung tính nhập mối cung cấp năng lượng điện tía pha

Nối 6 đèn điện 220v – 10w trở nên hình sao đem chão trung tính nhập mối cung cấp tía trộn đem năng lượng điện áp 220v/380v

Bước 1: Vẽ sơ đồ vật nguyên tắc mạch năng lượng điện thực hành

 • Sơ đồ vật đấu dây

Bước 2: Nối chão mạch điện

Bước 3: Đo năng lượng điện áp và đo dòng điện

Bước 4: Tính loại năng lượng điện và năng lượng điện áp

 • Dựa nhập số liệu ghi bên trên đèn điện, vận dụng công thức:

\(P = U.I\)

 • Để tính loại năng lượng điện I

\(I = \frac{P}{U}\)

 • Tải tía trộn đối xứng: \({I_o} = 0\)

Xem thêm: Bạn nên thay băng vệ sinh mấy tiếng một lần để vùng kín luôn sạch sẽ?

1. Chuẩn bị

1.1. Dụng cụ, vật tư (cho một group học tập sinh)

 • Bảng vẫn lắp đặt sẵn 6 bóng đèn

 

 • Cầu dao tía trộn 30A

 • 6 đèn điện sợi nhen 10W – 220V 

 • Các cọc nối dây

 • Các chão nối

 • Đồng hồ nước đo năng lượng điện áp chão ( Vôn kế)

 • Đồng hồ nước đo năng lượng điện áp trộn ( Vôn kế)

 • Ampe kế tiếp xoay chiều

 • Đồng hồ nước đo vạn năng

 

1.2. Những kỹ năng liên quan

 • Cách nối vận chuyển tía trộn hình sao và hình tam giác

 • Các mối quan hệ thân mật đại lượng chão và trộn của mạch năng lượng điện tía pha

2. Nội dung và tiến độ thực hành 

Bước 1: Tìm hiểu những công cụ đo.

 • Tìm hiểu những công cụ đo: Am pe kế tiếp,vôn kế tiếp.

Bước 2: Quan sát và thăm dò hiểu bảng thực hành thực tế.

 • Quan sát cơ hội sắp xếp những vận chuyển bên trên bảng thực hành thực tế.

Bước 3: Nối vận chuyển trở nên hình tam giác.

 • Thực hành nối vận chuyển một trộn bao gồm nhị đèn điện vướng tiếp nối nhau.

 • Thực hành nối vận chuyển tía trộn trở nên hình tam giác và lý giải cơ hội nối vẫn thực hiện

Bước 4: Nối vận chuyển trở nên hình sao đem chão trung tính.

 • Thực hiện tại nối vận chuyển một trộn bao gồm nhị đèn điện mác tuy vậy tuy vậy.

 • Thực hiện tại nối vận chuyển tía trộn trở nên hình sao đem chão trung tính và lý giải cơ hội nối

3. Nối vận chuyển hình sao đem chão trung tính nhập mối cung cấp năng lượng điện tía pha

Nối 6 đèn điện 220v – 10w trở nên hình sao đem chão trung tính nhập mối cung cấp tía trộn đem năng lượng điện áp 220v/380v

Bước 1: Vẽ sơ đồ vật nguyên tắc mạch năng lượng điện thực hành

 • Sơ đồ vật đấu dây

Bước 2: Nối chão mạch điện

Bước 3: Đo năng lượng điện áp và đo dòng điện

Bước 4: Tính loại năng lượng điện và năng lượng điện áp

 • Dựa nhập số liệu ghi bên trên đèn điện, vận dụng công thức:

\(P = U.I\)

\(I = \frac{P}{U}\)

 • Tải tía trộn đối xứng: \({I_o} = 0\)