Nguyên hàm của hàm số \(y = \cot x\) là:

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nguyên hàm của hàm số \(y = \cot x\) là:

  Bạn đang xem: Nguyên hàm của hàm số \(y = \cot x\) là:

  • A. \(\ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  • B. \(\ln \left| {\sin x} \right| + C\)
  • C. \(\sin x + C\)
  • D. \(\tan x + C\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\int {\cot xdx = \int {\frac{{\cos x}}{{\sin x}}dx} } \)

  Đặt \(t = \sin x \Rightarrow dt = \cos xdx\).

  Khi cơ tao có:

  \(\begin{array}{l}\int {\cot xdx = \int {\frac{{\cos x}}{{\sin x}}dx} } \\ = \int {\frac{{dt}}{t}}  = \ln \left| t \right| + C\\ = \ln \left| {\sin x} \right| + C\end{array}\)

Mã câu hỏi: 255979

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Đề về 36 hôm sau đánh con gì để trúng lớn?

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: Báo VietnamNet

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho nhị số phức \(z = \left( {2x + 1} \right) + \left( {3y - 2} \right)i\), \(z' = \left( {x + 2} \right) + \left( {y + 4} \right)i\). Tìm những số thực \(x,\,\,y\) nhằm \(z = z'.\)
 • Nguyên hàm của hàm số \(y = x{e^x}\) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), phương trình mặt mũi phẳng lặng trung trực của đoạn trực tiếp \(AB\) biết \(A\left( {2;1;4} \right);\) \(B\left( { - 1; - 3; - 5} \right)\) là:
 • Số phức phối hợp của số phức \(z = {\left( {\sqrt 3 - 2i} \right)^2}\)là:
 • Giá trị của \(\int\limits_0^\pi {\left( {2\cos x - \sin 2x} \right)dx} \) là:
 • Hai điểm màn trình diễn số phức \(z = 1 + i\) và \(z' = - 1 + i\) đối xứng nhau qua:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), cho những vecto \(\overrightarrow a = \left( {3; - 1; - 2} \right);\) \(\overrightarrow b = \left( {1;2;m} \right);\) \(\overrightarrow c = \left( {5;1;7} \right)\). Để \(\overrightarrow c = \left[ {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right]\) Lúc độ quý hiếm của \(m\) là:
 • Cho \(\int\limits_0^3 {\left( {x - 3} \right)f'\left( x \right)dx} = 12\) và \(f\left( 0 \right) = 3\). Khi cơ độ quý hiếm \(\int\limits_0^3 {f\left( x \right)dx} \) là:
 • Cho số phức \({z_1} = 2 + 6i\) và \({z_2} = 5 - 8i\). Modun của số phức \({\rm{w}} = {z_1}.{z_2}\) là:
 • Cho \(\int\limits_0^3 {f\left( {{x^2}} \right)xdx = 3} \).Khi cơ độ quý hiếm của \(\int\limits_0^9 {f\left( x \right)dx} \) là:
 • Trong không khí với hê tọa chừng \(Oxyz\), phương trình mặt mũi cầu sở hữu 2 lần bán kính \(AB\) với \(A\left( {4; - 3;7} \right);\) \(B\left( {2;1;3} \right)\) là:
 • Rút gọn gàng biểu thức \(M = {i^{2018}} + {i^{2019}}\) tao được:
 • Nguyên hàm của hàm số \(y = x\cos x\) là:
 • Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng những đồ gia dụng thị hàm số : \(y = x\sqrt[3]{{1 - x}};\) \(y = 0;\) \(x = 1;\) \(x = 9\) là
 • Biết \(\int\limits_1^2 {\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x + 1}}dx = a + \ln b} \). Khi cơ \(a + b\) vì chưng.
 • Trong không khí với hệ tọa chừng Oxyz, nửa đường kính của mặt mũi cầu trải qua tư điểm \(O\left( {0;0;0} \right);\) \(A\left( {4;0;0} \right);\) \(B\left( {0;4;0} \right);\) \(C\left( {0;0;4} \right)\) là:
 • Biết \(\int {\frac{{4x - 3}}{{2{x^2} - 3x - 2}}dx} \)\(= \ln \left| {x - a} \right| + b\ln \left| {cx + 1} \right| + C \). Khi cơ \(a + b - c\) bằng:
 • Giá trị \(\int\limits_0^1 {\left( {2x + 2} \right){e^x}dx} \) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến điểm \(M\left( {3;6; - 2} \right)\) và mặt mũi cầu \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} \)\(- 6x - 4y + 2z - 3 = 0\). Phương trình của mặt mũi phẳng lặng xúc tiếp mặt mũi cầu \(\left( S \right)\) bên trên \(M\) là:
 • Diện tích \(S\) của hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng đồ gia dụng thị nhị hàm số \(y = {x^2} - 2x\) và \(y = x\) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), phương trình của đường thẳng liền mạch \(d\) trải qua điểm
 • Biết \(\int\limits_0^1 {\ln \left( {2x + 1} \right)dx = \frac{a}{b}\ln 3 - c} \) với \(a,\,\,b,\,\,c\) là những số nguyên vẹn dương. Mệnh đề trúng là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), những phương trình sau đây, phương trình nào là là phương trình của một phía cầu :
 • Cho số phức \(z = 2 - 2\sqrt 3 i\). Khẳng tấp tểnh nào là sau đấy là xác định sai?
 • Thể tích khối tròn xoe xoay tạo ra trở thành Lúc tảo hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng những đường: \(y = {x^2} - 4x + 4,\) \(y = 0,\) \(x = 0,\) \(x = 3\) xung xung quanh trục \(Ox\) là:
 • Số phức \(z = \left( {7 - 2i} \right){\left( {1 + 5i} \right)^2}\) sở hữu phần ảo là
 • Thể tích khối tròn xoe xoay tạo ra trở thành Lúc tảo hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng những đàng \(y = {x^2};\) \(x = {y^2}\) xung xung quanh trục \(Ox\) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), phương trình của mặt mũi phẳng lặng trải qua 3 điểm \(A\left( {1;1;1} \right);\) \(B\left( {2;4;5} \right);\) \(C\left( {4;1;2} \right)\) là:
 • Cho \(\int\limits_0^2 {f\left( x \right)dx = - 3} ,\) \(\int\limits_0^5 {f\left( x \right)dx = 7} \). Khi cơ \(\int\limits_2^5 {f\left( x \right)dx} \) bằng:
 • Giải phương trình \({z^2} - 2z + 3 = 0\) bên trên tậ số phức tao được những nghiệm:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\) mang đến mặt mũi cầu sở hữu phương trình : \(\left( {{S_m}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} \)\(- 4mx + 4y + 2mz + {m^2} + 4m = 0.\) \(\left( {{S_m}} \right)\) là mặt mũi cầu sở hữu nửa đường kính nhỏ nhất lúc \(m\) là:
 • Diện tích \(S\) của hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng đồ gia dụng thị hàm số \(y = 4 - {x^2}\) và trục hoành là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến điểm \(M\left( {5;3;2} \right)\) và đàng thẳng\(\left( d \right):\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y + 3}}{2} = \frac{{z + 2}}{3}\). Tọa chừng điểm \(H\) là hình chiếu vuông góc của \(M\) bên trên \(\left( d \right)\) là:
 • Tập ăn ý những điểm màn trình diễn những số phức \(z\) vừa lòng \(\left| {z + i - 1} \right| = \left| {\overline z - 2i} \right|\) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến điểm \(A\left( {3; - 3;5} \right)\) và đàng thẳng:\(\left( d \right):\frac{{x + 2}}{1} = \frac{y}{3} = \frac{{z - 3}}{4}\). Phương trình của đường thẳng liền mạch qua chuyện \(A\) và tuy nhiên song với \(\left( d \right)\) là
 • Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng những đồ gia dụng thị hàm số \(y = \sqrt x ;\) \(y = x - 2;\) \(y = - x\) là
 • Cho số phức \(z\) vừa lòng \(\left| {z + i - 1} \right| = \left| {\overline z - 2i} \right|\). Giá trị nhỏ nhất \(\left| z \right|\) là:
 • Cho hình phẳng lặng số lượng giới hạn vì chưng những nhường nhịn \(y = \frac{4}{{x - 4}},\) \(y = 0,\) \(x = 0\) và \(x = 2\) xoay quanh trục \(Ox\). Thể tích khối tròn xoe xoay tạo ra trở thành là:
 • Số phức \(z\) vừa lòng \(z + 2\overline z = {\left( {1 + 5i} \right)^2}\) sở hữu phần ảo là:
 • Giá trị của \(\int\limits_0^{16} {\frac{{dx}}{{\sqrt {x + 9} - \sqrt x }}} \) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến nhị mặt mũi phẳng lặng \(\left( Phường \right):2x + hắn - z - 8 = 0\),\(\left( Q \right):3x + 4y - z - 11 = 0\). Gọi \(\left( d \right)\) là gửi gắm tuyến của \(\left( Phường \right)\) và \(\left( Q \right)\), phương trình của đường thẳng liền mạch \(\left( d \right)\) là:
 • Nguyên hàm của hàm số \(y = \cot x\) là:
 • Nguyên hàm của hàm số \(y = {\tan ^2}x\)
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), tâm và nửa đường kính của mặt mũi cầu \(\left( S \right):\)\({x^2} + {y^2} + {z^2} + 4x - 2y + 6z + 5 = 0\) là:
 • Giá trị của \(\int\limits_0^\pi {\sqrt {1 + \cos 2x} dx} \) là:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến 3 điểm \(A\left( {0;0;3} \right),\) \(B\left( {1;1;3} \right),\) \(C\left( {0;1;1} \right)\). Khoảng cơ hội kể từ gốc tọa chừng \(O\) cho tới mặt mũi phẳng lặng \(\left( {ABC} \right)\) bằng:
 • Trong không khí với hệ tọa chừng \(Oxyz\), mang đến điểm \(A\left( {2; - 1;0} \right)\) và mặt mũi phẳng lặng \(\left( Phường \right):x - 2y + z + 2 = 0\). Gọi \(I\) là hình chiếu vuông góc của \(A\) lên trên bề mặt phẳng lặng \(\left( Phường \right)\). Phương trình của mặt mũi cầu tâm \(I\) và trải qua \(A\) là:
 • Với số phức \(z\) tùy ý, mang đến mệnh đề \(\left| { - z} \right| = \left| z \right|;\) \(\left| {\overline z } \right| = \left| z \right|;\) \(\left| {z + \overline z } \right| = 0;\) \(\left| z \right| > 0.\) Số mệnh đề trúng là:
 • Cho số phức \(z = \frac{{m + 3i}}{{1 - i}},\,\,m \in \mathbb{R}\). Số phức \({\rm{w}} = {z^2}\) sở hữu \(\left| {\rm{w}} \right| = 9\) Lúc những độ quý hiếm của \(m\) là:
 • Trong không khí Oxyz, mang đến \(A\left( {3;1;2} \right),\) \(B\left( { - 3; - 1;0} \right)\) và mặt mũi phẳng lặng \(\left( Phường \right):\,\,x + hắn + 3z - 14 = 0\). Điểm M nằm trong mặt mũi phẳng lặng (P) sao mang đến \(\Delta MAB\) vuông bên trên M. Tính khoảng cách kể từ điểm M cho tới mặt mũi phẳng lặng Oxy.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA