Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 6cm, 8cm là:

Câu căn vặn

Độ nhiều năm đàng trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông sở hữu những cạnh góc vuông vì như thế 6cm, 8cm là:

Bạn đang xem: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 6cm, 8cm là:

  • A 10cm
  • B 9cm
  • C 8cm
  • D 5cm

Phương pháp giải:

+ Áp dụng quyết định lý pitago nhằm tính phỏng nhiều năm cạnh huyền.

+ Sử dụng đặc điểm vô tam giác vuông đàng trung tuyến ứng với cạnh huyền vì như thế 1/2 cạnh huyền nhằm tính phỏng nhiều năm đàng trung tuyến.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: 5 web vẽ bằng AI này sẽ khiến bạn phải bất ngờ | Sapo.vn

Áp dụng quyết định lý Pitago mang lại tam giác ABC vuông bên trên A tớ có:\(B{C^2}{\rm{ }} = {\rm{ }}A{C^2} + {\rm{ }}A{B^2}\)

Xem thêm: Đề về 36 hôm sau đánh con gì để trúng lớn?

Hay \(B{C^2} = {\rm{ }}{6^2} + {\rm{ }}{8^2}\)\(B{C^2} = {\rm{ }}100\).

Suy rời khỏi BC = 10(cm)Do AH là đàng trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên AH = BC : 2 = 10: 2 = 5 (cm)

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay