Câu Tường Thuật tiếng Anh | Công thức, cách dùng & bài tập | Tiếng Anh Nghe Nói

cau tuong thuat vô tieng anh

Trong nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục lần hiểu về cấu hình, ngữ pháp, và cơ hội dùng những diễn đạt trần thuật nhằm tạo thành những đoạn văn thú vị và trung thực.

Câu trần thuật vô giờ Anh là gì?

Tên giờ Anh của loại câu này được nghe biết là Reported Speech. Ngữ pháp này được sử dụng khi người phát biểu ham muốn thuật lại một cơ hội con gián tiếp lời nói, ngôn từ của những người nào là tê liệt. Hay hiểu Theo phong cách đơn giản và giản dị này là cút kể từ kiểu dáng câu thẳng (trích dẫn vô vệt ngoặc kép) đem về câu con gián tiếp trải qua sự diễn đạt với kiểu dáng trần thuật.

Bạn đang xem:

Phân loại những câu trần thuật vô giờ Anh

Câu trần thuật của câu vạc biểu: là loại trần thuật dễ dàng tiến hành nhất với 4 bước cơ bạn dạng.

Cấu trúc câu: S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

√ Cách 1: Lựa lựa chọn 1 động kể từ chủ yếu vô câu con gián tiếp (có thể là say/tell và ở thể vượt lên khứ là said/told)

Lưu ý: Trong quy trình trần thuật kể từ câu thẳng sang trọng con gián tiếp thì thông thường động kể từ reviews tiếp tục ở thể vượt lên khứ, kèm cặp Từ đó là với hay là không kể từ “that” đều được.

Ví dụ: Jane said (that) she didn’t follow her plan.

√ Cách 2: Lùi thì thích hợp vô câu trần thuật (thông thông thường động kể từ chủ yếu có khả năng sẽ bị lùi 1 thì đối với ở câu trực tiếp)

Tường thuật trực tiếp Tường thuật con gián tiếp
Simple present (thì lúc này đơn) Simple past (thì vượt lên khứ đơn)
Present continuous (thì lúc này tiếp diễn) Past continuous (thì vượt lên khứ tiếp diễn)
Simple past (thì vượt lên khứ đơn) Past perfect (thì vượt lên khứ trả thành)
Present perfect (thì lúc này trả thành) Past perfect (quá khứ trả thành)
Past perfect (quá khứ trả thành) Past perfect (quá khứ trả thành)
Present perfect continuous (thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn) Past perfect continuous (thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp diễn)
Past continuous (thì vượt lên khứ tiếp diễn) Past perfect continuous (thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp diễn)
Future (tương lai đơn) Present conditional (Điều khiếu nại ở hiện nay tại)
Future continuous (tương lai tiếp diễn) Conditional continuous (điều khiếu nại tiếp diễn)

Các Modal verbs được thay đổi như sau:

Can → Could

May → Might

Must → Must / Had to

Còn những Modal verbs như sau thì ko được lùi thì: might, could, would, should, ought to tát.

Đối với tình huống câu thẳng thể hiện nay một thực sự, một chân lý ngẫu nhiên hoặc khi động kể từ chủ yếu vô câu trần thuật ở dạng lúc này (say / tell) thì hoàn toàn có thể bỏ lỡ bước lùi thì này.

Ví dụ:

My mother said: “You are a kind and polite girl.”

My mother said (that) I was a kind and polite girl.

He said to tát me: “I very love my girlfriend.”

He told mạ (that) he very loved my girlfriend.

√ Cách 3: Đổi những đại kể từ chủ yếu, đại kể từ chiếm hữu, tính kể từ chiếm hữu hoặc tân ngữ vô câu thẳng sang trọng con gián tiếp phù hợp

  Trong câu trực tiếp Trong câu tường thuật
Đại kể từ nhân xưng I He, she
We They
You I, We
Đại kể từ sở hữu Mine His, hers
Ours Theirs
Yours Mine, Ours
Tính kể từ sở hữu My His, her
Our Their
Your My, Our
Tân ngữ Me Him, her
Us Them
You Me, us

Lưu ý: trong tình huống đổi khác lời nói của chủ yếu bản thân sang trọng câu trần thuật thì bước 3 này có khả năng sẽ bị bỏ lỡ.

√ Cách 4: Đổi những trạng kể từ chỉ xứ sở và thời hạn tương thích nhất lúc đổi khác sang trọng câu tường thuật

Câu trực tiếp Câu con gián tiếp hoặc câu tường thuật
This That
These Those
Here There
Now Then/ at the time
Today That day
Yesterday The day before/ the previous day
The day before yesterday Two days before
Tomorrow The day after/ the next day/ the following day
The day after tomorrow Two days after/ in two days’ time
Ago Before
This week That week
Last week The week before/ the previous week
Next week The week after/ the following week/ the next week

1. Dạng thắc mắc vấn đáp Yes or No (Yes/No question)

Câu dạng này thông thường được chính thức vị động kể từ Tobe hoặc trợ động kể từ (Do/does/did) vô giờ Anh. Vẫn đổi khác thông thường như ở loại câu trần thuật của câu tuyên bố. Tuy nhiên cần thiết cảnh báo một vài ba điểm cần thiết.

Khi dùng động kể từ chủ yếu vô câu trần thuật là: ask, inquire, wonder, want to tát know,… +liên kể từ phù hợp

Có thể thực hiện đơn giản dễ dàng bằng phương pháp nhằm “If” hoặc “Whether” tức thì sau những động kể từ chủ yếu nhằm mục đích thể hiện nay sự thăm hỏi, nghi ngờ vấn là với hay là không.

Cấu trúc chính: S + asked (+object) + if/whether + subject + V

Ví dụ: The quấn said: “Do you want to tát give a presentation?”

The quấn asked mạ if/whether I wanted to tát give a presentation.

2. Dạng thắc mắc với kể từ căn vặn (Wh-Question)

Đây cũng chính là dạng thắc mắc như ko nên vấn đáp Yes/No tuy nhiên tê liệt những kể từ căn vặn ví dụ như What, Who, When, Why,…Tuy vậy tuy nhiên cơ hội tiến hành gửi song vẫn hắn như cũ, ngoại giả cần thiết cảnh báo một vài điểm quan lại trọng:

Phải ghi lại kể từ căn vặn ví dụ khi gửi sang trọng câu trần thuật (không người sử dụng if/whether thay cho thế)

Thay thay đổi những trật tự động vô thắc mắc trở nên câu tường thuật hợp lý và phải chăng.

Cấu trúc chính: S + asked (+Object) + What/ When/… + Subject _ Verb

Ví dụ: Rose said: “When bởi you visit my hometown again?”

Rose wanted to tát know when I visited her hometown again.

Câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh

Loại câu trần thuật dạng khẩu lệnh ở thể khẳng định

Cấu trúc chính: S + told + Object + to-infinitive

Ví dụ: “ Please cook a meal for mạ, Mary.” Mary’s boyfriend said

Mary’s boyfriend told her to tát cook a meal for him.

1. Loại câu trần thuật dạng khẩu lệnh ở thể phủ định

Cấu trúc chính: S + told + Object + not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t open the window in my room.” Jack said

Jack told mạ not to tát open the window in his room.

Ngoài kể từ told người sử dụng khi trần thuật dạng khẩu lệnh, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi sang trọng những kể từ tương tự động như: ask, order, tell, advise, beg, warn, command, remind, instruct,…

2. Loại câu trần thuật dạng câu ĐK với điều phát biểu con gián tiếp

Với câu ĐK loại 1 trình diễn mô tả thực sự rõ ràng, chân lý thì vận dụng cách thức công cộng lùi thì thông thường.

Ví dụ: She said: “If I can study in this school, I will be become a good student.”

She said (that) if she could study in that school, she would be become a good student.

Với câu ĐK loại 2 và 3 trình diễn mô tả một điều không tồn tại thiệt, mong ước, fake sử thì khi gửi kể từ câu thẳng sang trọng con gián tiếp chỉ việc không thay đổi ko thay đổi là được.

Ví dụ: “ If I were you, I wouldn’t bởi that.” My friend said

My friend said if he was mạ, he wouldn’t bởi that.

Bài luyện về dạng câu trần thuật vô giờ Anh

Dạng 1: Viết lại trúng những câu sau bằng phương pháp dùng cấu hình câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this tệp tin,” the director said to tát us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to tát go to tát the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to tát Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to tát my house without prior notice.” May’s colleague said to tát her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you bởi this project best?” My manager told me

My manager told mạ ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person ví I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked mạ.

The customer asked mạ ………………………………..

9. Jenny said to tát him: “Please lend mạ your xế hộp to tát carry this cargo to tát the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to tát her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t bởi anything worse, Jane.” Jane’s brother said to tát her.

Xem thêm: Vé máy bay từ Cần Thơ đi Đà Lạt 2024 từ 199.000đ

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to tát school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to tát take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to tát us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What bởi you plan to tát buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked mạ ……………………………………………………………

17. “I will get back to tát you as soon as possible,” the clerk said to tát him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to tát come to tát my birthday buổi tiệc nhỏ.” My brother said to tát me

My brother told mạ ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to tát her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to tát study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked mạ …………………………………………………

22. “Are you planning to tát go to tát school by train?” Britian’s mother asked him

Britian’s mother wanted to tát know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come to tát the concert to tát see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited mạ …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to tát her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come to tát see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to tát me

The neighbor told mạ ……………………………

28. “What bởi you want to tát cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

31. “You has better bởi well everything that your quấn requested, Anna.” John said.

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to tát tải về the information from that tệp tin.

2. Her mother asked her where the cake   was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning to tát go to tát the beach.

4. The clerk told Lisa to tát bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to tát come to tát her house without prior notice.

6. My manager told mạ if I could bởi that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person ví she loved him very much.

8. The customer asked mạ if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to tát lend her his xế hộp to tát carry that cargo to tát the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to tát stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to tát bởi anything worse.

13. She told Jack that she would take him to tát schook the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to tát take that survey.

15. Tom asked mạ what I planned to tát buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to tát him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told mạ that he wanted lots of people to tát come to tát his birthsay buổi tiệc nhỏ.

19. Lisa’s boyfriend told her not to tát drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked mạ how long I was planning to tát sudy in nước Australia.

21. Britian’s mother wanted to tát know if he was planning to tát go to tát school by train.

22. March’s mother told him not to tát turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited mạ to tát come to tát the concert to tát see her show.

24. Mary’s father told her not to tát drive when she was on the phone.

25. My mother asked mạ if the doctor had come to tát see mạ the day before.

26. The neighbor told mạ not to tát step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to tát cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anna to tát bởi well everything that her quấn had requested.

Xem thêm: Etrip4u tư vấn: Nên hủy vé máy bay trước bao lâu ?

Nếu chúng ta quan hoài cho tới những khóa huấn luyện và đào tạo giờ Anh Giao Tiếp triệu tập Nghe & Nói với 100% GV Nước Ngoài (Anh, Mỹ, Canada…) những chúng ta cũng có thể xem thêm cụ thể tại: https://nhatkybe.vn/khoa-hoc/

tieng anh nghe noi min

lich khai giang 2024 min