Công thức tính chu vi mặt đáy và diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật  ?

Câu hỏi

Nguyễn Thùy Linh

Công thức tính chu vi mặt mũi lòng và diện tích S mặt mũi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật  ?

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi mặt đáy và diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật  ?

Lê Thị Hồng Ánh

13 mon 5 2020 khi 17:07

               Công thức tính hình vỏ hộp chữ nhật Cách tính chu vi mặt mũi lòng khi đem diện tích S xung xung quanh.Cách tính độ cao khi đem diện tích S xung xung quanh.Cách tính  chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật khi đem chu vi mặt mũi đáy Cách tính chiều rông khi đem chu vi mặt mũi đáy Cách tính diện tích S xung xung quanh khi đem diện tích S toàn phần và diện tích S 2 mặt mũi đáyCách tính diện tích S 2 mặt mũi lòng khi đem diện tích S toàn phần và diện tích S xung xung quanh.Cách tích diện tích S một mặt lòng khi đem diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phầnCác bạ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

26 mon 2 2018 khi 16:36

a) Tính chu vi mặt mũi lòng, diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 5m, chiều rộng lớn 4m, độ cao 3m.b) Tính chiều rộng lớn, diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 3/5 cm(phân số), độ cao 1/3 centimet, chu vi mặt mũi lòng 2cmc) tính chu vi mặt mũi lòng, diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm, chiều rộng lớn, độ cao đều là 0,6 dm

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Trần Khánh Huyền

Công thức tính chu vi một phía lòng hình vỏ hộp chữ nhật ( P: chu vi một phía lòng, a: chiều nhiều năm, b: chiều rộng)

Xem chi tiết

Đoàn Nguyễn Thiên Phúc

14 mon 3 2022 khi 15:05

Một thửa ruộng hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm là 3,14 m,chiều rộng lớn 13 m và độ cao là một trong,5 cm

Tính chu vi nhì mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật?

Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật?

Tính diện tích S nhì mặt mũi đáy?

Tính diện tích S toàn phần?

Xem chi tiết

Xem thêm: Xuất siêu là gì? Việt Nam là nước xuất siêu hay nhập siêu?

Nam Nguyen Trinh Bao

24 mon 2 2022 khi 22:11

Nêu công thức tính chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết chiều nhiều năm và chu vi mặt mũi đáy

Xem chi tiết

NGỌC HÂN

1 hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích  xung quang đãng là 420cm2 và độ cao là 7m. tính chu vi  mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bùi Hồ hướng dẫn Ngọc

1 hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích  xung quang đãng là 420cm2 và độ cao là 7m. tính chu vi  mặt mũi lòng hình vỏ hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh là 217,5 m 2  và đem nửa chu vi mặt mũi lòng vì thế 14,5m. Tính độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó

A. 7,5m

B. 9m

C. 15m

D. 30m

Xem chi tiết

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

đôi mươi mon 1 năm 2016 khi 20:21

cho hình vỏ hộp chữ nhật đem cạnh NPcủa mặt mũi lòng =3m,PQ=4m,MQ=5m

Xem thêm: Vẽ Tranh Ai Cập Cổ Đại Đơn Giản Mà Đẹp XUYÊN KHÔNG GIAN

a,tính chu vi một phía lòng ,chu vi nhì mặt mũi mặt không giống nhau?

b,tính diện tích S một phía lòng,diện tich nhì mặt mũi mặt không giống nhau.

Xem chi tiết