Search by category:

Chào mừng bạn đến với website Mạng xã hội dành cho mẹ và bé, nơi chia sẻ những điều cần biết về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé – https://nhatkybe.vn, website được sở hữu và điều hành bởi NKB Technology. Xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng được áp dụng cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên website Nhật ký bé được liệt kê dưới đây, bằng cách truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi tại địa chỉ https://nhatkybe.vn, có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản sử dụng này.

1. Điều khoản chung:
Chúng tôi, có toàn quyền bổ sung, chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ bất kỳ thông tin, thay đổi giao diện, thành phần, chức năng trên webiste https://nhatkybe.vn
Chúng tôi có toàn quyền về việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về điều khoản sử dụng của trang web này. Điều khoản mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, bạn nên  thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về những điều khoản sử dụng này  để đảm bảo trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và biện pháp giải quyết khi xảy ra tranh chấp.

 

2.Thông tin người dùng đăng tải, công bố trên Nhật ký bé

Bạn thừa nhận rằng, tất cả thông tin dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm… được bạn hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng, đưa lên website của chúng tôi đều sẽ thuộc hoàn toàn trách nhiệm của bạn, hoặc người có tài khoản bị sử dụng.

Khi sử dụng website hoặc các dịch vụ được cung cấp trên website, bạn hoàn toàn đồng ý rằng:
– Không xâm phạm, tìm cách xâm nhập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
– Bạn sẽ hoàn toàn không được đăng lên, hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi, nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội
– Bạn hoàn toàn không được có hành động truyền bá, khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm vi phạm hay vi phạm bất kỳ điều khoản nào của luật pháp. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xóa bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của bạn nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.
– Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dung không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác
– Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin, tài liệu, nội dung hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn, trừ khi đó là phần mềm đực cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan,… hay các phần thành phần nguy hại nào.
– Bạn không gửi, xuất bản, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất kỳ thông tin nào thu được từ Nhật ký bé với mục đích thương mại, hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền tải, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Nhật ký bé, hoặc các ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Với việc cung cấp nội dung cho chúng tôi:
– Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phát sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu hoàn toàn miễn phí. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào được biết đến hoặc phát triển sau này. Bạn cần lưu ý rằng các bài viết trên Cộng đồng hoặc tại các khu vực được phép  có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

 

3. An ninh:
Bạn có trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập khi sử dụng website https://nhatkybe.vn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra khi sử dụng tài khoản của bạn.  Bạn đồng ý ngay lập tức thông báo cho Nhật ký bé khi có bất kỳ sự truy cập, sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc vi phạm các điều khoản sử dụng.

 

4. Quyền hạn chế truy cập:
– Chúng tôi có toàn quyền, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Nhật ký bé, hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước  nếu chúng tôi cho rằng bạn đc vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định này, hoặc chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.
– Chúng tôi có quyền xóa các tài khoản không hoạt động trong một thời gian dài. Bạn cũng thừa nhận rằng, Nhật ký bé sẽ bảo lưu quyền sửa đổi các thông lệ chung và giới hạn theo thời gian.

 

5. Nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web bên thứ ba
Thông tin được cung cấp tại webisite Nhật ký bé có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được Nhật ký bé chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên Nhật ký bé không được coi là giới thiệu, khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư…. Hoặc xác thực của Nhật ký bé về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào. Ngoài ra, trang liên kết này không thuộc sự kiểm soát của Nhật ký bé, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay tính bảo mật của các trang web liên kết, bao gồm không giới hạn, liên kết có trên trang web liên kết hoặc bất kỳ thay đổi cập nhật của liên kết đến các website. Liên kết tới các website không không cấu thành sự xác nhận của Nhật ký bé về thông tin, sản phẩm, quản cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

 

6. Tranh chấp giữa các thành viên:
– Bạn có trách nhiệm giải quyết các tranh cấp cá nhân với các thành viên khác trên cộng đồng Nhật ký bé.
– Nhật ký bé có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát tranh chấp giữa bạn và các thành viên khác.

 

7. Từ chối Bảo đảm
– Bạn hiểu và đồng ý rằng việc Bạn sử dụng website https://nhatkybe.vn và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của Bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho Bạn như hiện tại và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, cũng như sự không vi phạm.
– Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hoặc từ sự thiếu chính sách kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho Bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của Bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

 

8. Điều khoản bổ sung
– Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác, việc làm, hoặc quan hệ môi giới nào tồn tại giữa bạn và Nhật ký bé như là kết quả của điều khoản sử dụng đối với việc truy cập và sử dụng website của bạn.
– Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;
– Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;
– Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ các website này phải được đệ trình trong vòng một (01) năm sau khi khiếu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu;
– Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn nhatkybe.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | nhatkybe.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status