Trẻ 32 tháng tuổi

tre 32 thang tuoi

Ở tháng thứ 32, Khả năng vận động của trẻ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Khả năng nhận thức của trẻ khá tốt. Trẻ có trí nhớ tốt, óc sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Vốn từ của trẻ rất phong phú không thể tính được. Trẻ rất thích được nói chuyện với mọi người.