Trẻ 26 tháng tuổi

tre 26 thang tuoi

Bước sang tháng thứ 26, khả năng vận động, tư duy, nhận thức, nói và giao tiếp xã hội của trẻ đã được cải thiện rõ rệt. Trẻ đã có thể nhận biết được bản thân và thích thể hiện.