Trẻ 16 tháng tuổi

tre 16 thang tuoi

Đến tháng thứ 16, kỹ năng tay của trẻ đã tương đối thuần thục nhất là kỹ năng cầm nắm. Bé đã biết di chuyển các đồ vật từ nơi này đến nơi khác mà không phải bằng hành động ném nữa. Khả năng cảm xúc của trẻ cũng tương đối hoàn thiện.

  • Sự phát triển của trẻ 16 tháng tuổi

    Thứ 7 25/01/2014 Thước phát triển Cho bé

    Đến tháng thứ 16, kỹ năng tay của trẻ đã tương đối thuần thục nhất là kỹ năng cần nắm. Bé đã biết di chuyển các đồ vật từ nơi này đến nơi khác mà không phải bằng han động ném nữa. Bé đã có thể đi được một mình, vừa đi vừa kéo đồ chơi theo sau.