Thai 2 tuần tuổi

thai 2 tuan tuoi

Mặc dù tuần này vẫn được tính là tuần thai thứ 2, nhưng thực ra bạn vẫn chưa thụ thai. Trứng và tinh trùng vẫn chưa gặp nhau. Tuy nhiên cơ thể đang sẵn sàng nhất cho vai trò làm mẹ, bởi tuần này, trứng sẽ chín trong buồng trứng và rụng xuống.

  • Thai 2 tuần tuổi

    Thứ 6 21/02/2014 Thước phát triển Thai nhi Thai nhi

    Mặc dù tuần này vẫn được tính là tuần thai thứ 2, nhưng thực ra bạn vẫn chưa thụ thai. Trứng và tinh trùng vẫn chưa gặp nhau. Tuy nhiên cơ thể đang sẵn sàng nhất cho vai trò làm mẹ, bởi tuần này, trứng sẽ chín trong buồng trứng và rụng xuống.