Song thai

song thai

Song thai là hiện tượng hai thai nhi cùng hình thành và phát triển trong tử cung mẹ. Song thai có thể cùng trứng (chỉ một trứng được thụ tinh nhưng phân tách thành hai) hoặc khác trứng (hai trứng được thụ tinh).