• Các chế phẩm máu hồng cầu, tiểu cầu

  Thứ 3 25/02/2014 Sức khỏe

  Máu toàn phần có đầy đủ các thành phần của máu, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các thành phần của huyết tương.

 • Máu toàn phần

  Thứ 3 25/02/2014 Sức khỏe

  Máu toàn phần có gần như đầy đủ các thành phần của máu, gồm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các thành phần của huyết tương. 

 • Huyết tương tươi đông lạnh (FFP)

  Thứ 3 25/02/2014 Sức khỏe

  Huyết tương tươi đông lạnh được tách từ máu tươi toàn phần trong vòng 6 đến 8 giờ sau khi lấy máu và được làm đông lạnh ngay ở nhiệt độ âm 25oC hoặc lạnh hơn, có thể bảo quản đến 1 năm.