Bệnh giang mai

benh giang mai

Bệnh giang mai là một trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum (xoắn khuẩn giang mai) gây ra. Đường lây truyền của bệnh giang mai hầu như luôn luôn là qua đường tình dục, mặc dù có những ca bệnh giang mai bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con trong tử cung hoặc khi sinh.