Bệnh Down

benh Down

Bệnh Down có nguyên nhân do rối loạn nhiễm sắc thể từ thời kỳ bào thai. Người mắc bệnh Down bị thừa một nhiễm sắc thể số 21 so với người bình thường. Bệnh ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển thể chất và trí tuệ, đi theo suốt cả cuộc đời.