• user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT * FROM eb_node WHERE type = "guide" && status = 1 ORDER BY created DESC LIMIT 0,5 in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/eb_qna/eb_qna.inc on line 594.
  • user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT n.*, f.filepath as image, cta.field_article_summary_value as summary FROM eb_node as n JOIN eb_content_field_article_summary as cta ON n.nid = cta.nid LEFT JOIN eb_image_attach as ia on n.nid = ia.nid LEFT JOIN eb_image as img ON ia.iid = img.nid AND img.image_size = "_original" LEFT JOIN eb_files as f ON f.fid = img.fid WHERE n.status = 1 && n.type in ("education","healthy","nutrition","psychology","whattodo","news") ORDER BY n.moderate DESC,n.created DESC LIMIT 0,8 in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/tvn_social/tvn_template/tvn_template.inc on line 244.
  • user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT n.* FROM eb_node AS n WHERE n.type ="benh_thuong_gap" ORDER BY n.title ASC in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/tvn_social/tvn_template/tvn_template.inc on line 220.
  • Thai nhi 6 tuần tuổi phát triển như thế nào?

Trả lời:

Thai nhi tuần này vẫn tiếp tục giai đoạn hình thành và tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Mặc dù lúc này mẹ bầu chưa cảm nhận rõ rệt những thay đổi của con nhưng lúc này độ dài của em bé đã là 2 cm. Bộ xương bé nhỏ cũng đang dần dần hoàn thiện. Tuy nhiên xương của phôi thai lúc này vẫn còn ở dạng sụn mềm. Ở tuần này, tim của phôi thai còn khá nhỏ, và có thể hoạt động từ 100 – 160 lần/ phút. Bộ não bé đang dần hoạt động. Bào thai lúc này thì giống như một con nòng nọc với một chiếc đầu rất to. Mắt của bé mới chỉ được là hai chấm nhỏ ở hai bên trên đầu phôi thai. Cánh tay và chân của thai nhi vẫn chưa thể nhìn thấy rõ. Ngón tay và ngón chân cũng đang dần được định hình. Xem thêm trong bài Thai kỳ tuần 6.