• user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT * FROM eb_node WHERE type = "guide" && status = 1 ORDER BY created DESC LIMIT 0,5 in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/eb_qna/eb_qna.inc on line 594.
  • user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT n.*, f.filepath as image, cta.field_article_summary_value as summary FROM eb_node as n JOIN eb_content_field_article_summary as cta ON n.nid = cta.nid LEFT JOIN eb_image_attach as ia on n.nid = ia.nid LEFT JOIN eb_image as img ON ia.iid = img.nid AND img.image_size = "_original" LEFT JOIN eb_files as f ON f.fid = img.fid WHERE n.status = 1 && n.type in ("education","healthy","nutrition","psychology","whattodo","news") ORDER BY n.moderate DESC,n.created DESC LIMIT 0,8 in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/tvn_social/tvn_template/tvn_template.inc on line 244.
  • user warning: Table './nhatkybe_vn/eb_node' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT n.* FROM eb_node AS n WHERE n.type ="benh_thuong_gap" ORDER BY n.title ASC in /var/www/html/nhatkybe_vn/sites/all/modules/eb_modules/tvn_social/tvn_template/tvn_template.inc on line 220.
  • Chiều cao, cân nặng của bé 23 tháng?

Trả lời:

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về chuẩn chiều cao và cân nặng trẻ em từ 0-5 tuổi, bé gái 23 tháng tuổi có cân nặng trong khoảng từ 11,3 đến 14,5 kg là bình thường, thấp hơn mức này là suy dinh dưỡng mà cao hơn mức này là thừa cân và chiều cao trung bình 85,5 cm. Đối với bé  trai, thông số này cũng có thay đổi, cân nặng  vào khoảng 12 kg đến 14,9 kg, thấp hơn mức này là suy dinh dưỡng, cao hơn mức này là thừa cân. Chiều cao trung bình của bé trai 23 tháng tuổi là 86,9 cm.