Vitamin B1

vitamin B1

Vitamin B1 có nhiều trong cám gạo. VItamin B1 kích thích ăn ngon ở trẻ, thiếu vitamin B1 gây ra bệnh phù.