Trẻ vị thành niên

tre vi thanh nien

Lứa tuổi vị thành niên có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Do đó, trẻ vị thành niên cũng gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống: bất đồng với cha mẹ, tình yêu, tình bạn,...