Trẻ 36 tháng tuổi

tre 36 thang tuoi

Trẻ ở trong độ tuổi 36 tháng có sự thay đổi khá tốt về hình thể. Trẻ vẫn đang trong quá trình tiếp tục phát triển và hoàn thiện các cơ quan, chức năng trong cơ thể. Tính tự lập của trẻ vẫn phát triển tốt và có khả năng diễn tả cảm xúc của mình.