Trẻ 30 tháng tuổi

tre 30 thang tuoi

Đến tháng thứ 30, trẻ đã có khả năng kiểm soát tốt các cử động của mình. Khả năng nhận thức của trẻ cũng đã tốt hơn, có thể tập trung trong một khoảng thời gian dài hơn.