Trẻ 19 tháng tuổi

tre 19 thang tuoi

Trẻ 19 tháng tuổi vẫn kế thừa và phát huy quá trình sinh trưởng và phát triển của các tháng trước. Ở tuần này khả năng phát triển về thể chất đã có thêm nhiều tiến triển. Trí tưởng tượng của trẻ khá sống động và kỹ năng lập luận còn đang phát triển.