Thai 9 tuần tuổi

thai 9 tuan tuoi

Đến tuần thai thứ 9, thai nhi của bạn đã có rất nhiều chuyển biến và không ngừng thay đổi tư thế. Em bé của bạn giờ dài khoảng 2,3 cm và nặng khoảng 2 gr. Đây cũng là thời điểm mà các cơ quan nội tạng đang hình thành.

  • Thai 9 tuần tuổi

    Thứ 3 07/01/2014 Thước phát triển Thai nhi

    9 tuần, thai nhi của bạn đã có rất nhiều chuyển biến và không ngừng thay đổi tư thế dù mẹ không hề cảm nhận được. Đến tuần này, bé đã thay đổi như thế nào rồi? cơ thể mẹ cần những gì cho sự phát triển toàn diện của bé?