Thai 20 tuần tuổi

thai 20 tuan tuoi

Thai kỳ tuần 20 là tuần đánh dấu một nửa chặng đường mang thai của bạn. Trong tuần này bé vẫn tiếp tục phát triển về cả thể trạng cơ thể lẫn năm giác quan. Các bộ phận cơ thể cũng đang dần dần hoạt động cũng như hoàn thiện mỗi ngày.

  • Thai 20 tuần tuổi

    Thứ 4 23/04/2014 Thước phát triển Thai nhi

    Tuần 20 là tuần đánh dấu một nửa chặng đường mang thai của bạn. Trong tuần này bé vẫn tiếp tục phát triển về cả thể trạng cơ thể lẫn năm giác quan. Các bộ phận cơ thể cũng đang dần dần hoạt động và hoàn thiện mỗi ngày.