• Những cách phá thai nguy hiểm gây vô sinh

    Thứ 2 02/06/2014 Sức khỏe Cho mẹ

    Khả năng vô sinh từ việc nạo hút thai nhiều là rất cao, đặc biệt, khi thực hiện bằng các phương pháp phi khoa học, nguy cơ vô sinh là nhãn tiền. Dưới đây là những kiểu tự phá thai “truyền miệng” nguy hiểm.