Dây rốn

day ron

Dây rốn của thai nhi là đoạn nối giữa da bụng của thai nhi với bánh nhau thai của mẹ. Đây là cầu nối oxy và dinh dưỡng tới em bé khi còn nằm trong bụng mẹ.