Chu kỳ kinh nguyệt

chu ky kinh nguyet

Chu kỳ kinh nguyệt là khoảng thời gian trứng chín và rụng, tạo ra hiện tượng kinh nguyệt ở người phụ nữ. Chu kỳ kinh nguyệt bình thường kéo dài từ 21 đến 35 ngày.