Bệnh bong võng mạc

bong vong mac

Bệnh bong võng mạc xảy ra khi võng mạc bị co kéo có chỗ bị dát mỏng tạo thành những lỗ thủng, nước từ trong mắt chảy qua lỗ thủng phía sau võng mạc dẫn đến võng mạc bong ra khỏi thành nhãn cầu. Bong võng mạc có thể dẫn tới mù lòa.