Bệnh phụ khoa

benh phu khoa

Bệnh phụ khoa để chỉ chung các bệnh ở cơ quan sinh dục nữ.